Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vitejte na stránkách Společenství vlastníků

třída Míru 772/5, 773/7, 774/9 Olomouc - Nová Ulice

 

 

 

P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků tř. Míru 5, 7 a 9 Olomouc – Nová Ulice

 

Společenství vlastníků třída Míru 772/5, 773/7 a 774/9 Olomouc – Nová Ulice

svolává

shromáždění Společenství vlastníků

které se bude konat ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 17.30 hodin, v prostorách bývalé prádelny domu tř. Míru 9, 779 00, Olomouc.

 

Program shromáždění:

  1. Zahájení, výsledky prezence, schválení programu.

  2. Informace o plánované regeneraci (zateplení) domu.

  3. Projednání a schválení oprav bytového domu i cesty vnitrobloku.

  4. Aktuální stav financí, projednání a schválení způsobu financování.

  5. Usnesení, závěr.


 

Registrace členů společenství na prezenční listině bude zahájena 5 minut před konáním shromáždění.

Společenství vykonává správu, provoz a opravy společných částí domu. Shromáždění vlastníků je jeho nejvyšším orgánem. Vzhledem k této skutečnosti, se prosím ve vlastním zájmu na shromáždění dostavte. V případě, že se nebudete moci shromáždění zúčastnit, můžete se nechat zastoupit na základě písemné plné moci.

V Olomouci 20. listopadu 2017

 

Mgr. Gabriela Hanulíková

 

 

 

Pravidelná revize elektrického zařízení

Dne 12. 9. 2017 proběhla pravidelná revize elektrického zařízení v domě Tř. Míru 5 , 7 a 9 Olomouc. 

I přes kompletní opravu elektrického zařízení a odstranění závad dle poslední revizní zprávy, byly zjištěny nedostatky, které je nutno odstranit. Jedná se o výměnu světel v kočárkárně (Tř. Míru 5), u sklepních kójí (Tř. Míru 7, 9). Dále nutno odstranit chyby na rozvaděči, způsobené internetovými firmami.

ŽÁDÁM O INFORMOVÁNÍ O ZMĚNĚ INTERNETOVÉHO ZŘIZOVATELE V JEDNOTLIVÝCH BYTECH. Při opravách nebo revizích potom není patrné, která firma má na svých kabelech nedostatky. Bylo nutné obvolat všechny zřizovatele, aby si to přišly zkontrolovat. Příště se můžeme tomuto vyhnout.

Děkuji za pochopení.

 

 

 

předsedkyně výboru: Mgr. Gabriela Hanulíková (tř. Míru 774/9, Olomouc - Nová Ulice)

člen výboru: Pavel Peterka (tř. Míru 773/7, Olomouc - Nová Ulice)

člen výboru: Věra Obšilová (tř. Míru 772/5, Olomouc - Nová Ulice)