Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění 18.12. 2014

26. 5. 2015

Z Á P I S   Z E   S H R O M Á Ž D Ě N Í

k o n a n é   18 . 12 . 2014

 

S P O L E Č E N S T V Í    V L A S T N Í K Ů    T Ř .  M Í R U 5 , 7 , 9   O L O M O U C

 

Přítomni: Tř. Míru 5 – 5 vlastníků, Tř. Míru 7 – 5 vlastníků, Tř. Míru 9 – 4 vlastníci

 

Program:

 1. Ukončení rekonstrukce světel – všechna světla jsou v pořádku a intervaly svícení jsou vyhovující. Všichni byli seznámeni, že světla nesmí žádným způsobem regulovat či opravovat! Veškeré problémy s osvětlením hlaste členům výboru, zajistí opravu.
 2. Stav financí ke konci roku 2014 a schválení oprav na rok 2015
 • Konečné stavy účtů jsou k nahlédnutí na nástěnkách jednotlivých vchodů nebo u členů výboru.
 • Rekapitulace práce výboru od jeho volby:
 • Pravidelná kontrola spalinových cest – doložit po opravách nové revizní zprávy, koho se týká. Kdo nemá revizi, proti podpisu vyzvednout u Mgr. Hanulíkové.
 • Revize hromosvodů – nutná oprava
 • Průkaz energetické náročnosti domu – hotovo. Pro každého k dispozici v případě potřeby u členů výboru.
 • Pravidelná preventivní požární prohlídka – v pořádku, pouze hasicí přístroje mají prošlé revize, nutné nechat zkontrolovat.
 • Rekonstrukce dveří kolárny – hotovo. Ještě se bude měnit zámek. Následně budou všichni vyzváni k vyzvednutí klíčů (týká se pouze tř. Míru 5 a 7).
 • Rekonstrukce osvětlení – hotovo. Firma Elektroinstalace Weber byla vyzvána k opravě nedostatků z revizní zprávy z r. 2012.
 • Nové zvonkové tablo – hotovo. Pouze pro Tř. Míru 9 – na základě několika žádostí.
 • Škodní událost Tř. Míru 7 – rozbité domovní dveře. Bylo zjištěno, že pojistná smlouvá u ČP vandalizmus neproplácí v případě, že není viník nalezen. Proto se smlouva nechá upravit, případně převede jinam, aby tyto věci byly hrazeny z pojištění.
 • Schválení oprav na rok 2015:
 • Hromosvody – oprava dle revizní zprávy z r. 2014
 • Elektřina – oprava dle revizní zprávy z r. 2012
 • Hasicí přístroje – revize všech přístrojů
 • Vodoměry – tř. Míru 5 a 7 budou měnit bytové vodoměry, uplynula lhůta 5 let. Tř. Míru 9 čeká výměna bytových vodoměrů v r. 2017. Hlavní vodoměry by se měly měnit u všech vchodů tento rok.
 • Plyn – každoroční kontrola plynových zařízení a jednou za 3 roky provozní revize. Ta vychází na tento rok (z r. 2012 – tzn. v r. 2015)
 • Pojištění domu proti vandalismu.
 1. Byl schválen odkup vnitrobloku.
 2. Pravidla užívání vnitrobloku – nejdůležitější věci bodově, více Venkovní řád
 • Veškeré zásady platí pro spoluvlastníky i nájemníky,
 • Parkování je povoleno pouze pro osobní auta a motocykly. Není dovoleno parkování jiných typů vozidel, včetně tzv. transitů.
 • Z důvodu omezeného množství parkovacích míst je možné parkovat pouze jedno auto na bytovou jednotku.
 • Zákaz venčení psů bez vodítka na plochách vnitrobloku.