Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění 2.3. 2017

14. 3. 2017

Z Á P I S    Z E   S H R O M Á Ž D Ě N Í   k o n a n é   2. 3. 2 0 1 7

 

S P O L E Č E N S T V Í   V L A S T N Í K Ů   T Ř .   M Í R U   5 , 7 , 9

O L O M O U C

 

Přítomni: Tř. Míru 5 – 7 vlastníků, Tř. Míru 7 – 6 vlastníků, Tř. Míru 9 – 7 vlastníků

 

Program:

 1. Stav financí jednotlivých vchodů

Tř. Míru 5                                         

Tř. Míru 7                                          

Tř. Míru 9                                         

 

 1. Hodnocení prací provedených v roce 2016

Odstranění závad na elektrickém zařízení dle revizní zprávy:

 • Kolárny (Tř. Míru 5) - výměna světla
 • Zadní vchod (Tř. Míru 9) – výměna světla
 • Rušení rozhlasu po drátě a hluchých rozvodů po původních zvoncích
 • Půda – nebělaly se opravy dle revizní zprávy, ale byla provedena kompletní demontáž elektrického zařízení. Na základě této opravy, bylo zjištěno, že vchod Tř. Míru 9 hradí společné náklady za napájení TV antény a internetů, proto byl přidán podružný elektroměr, který se bude rovnoměrně rozpočítávat mezi všechny vchody.

 

 1. Projednání dalších investic
 • Malování společných prostor domu – již dříve odsouhlaseno. Zahájení proběhne v pondělí 13.3. 2017

NUTNĚ ODSTRANIT VŠE Z PROSTOR CHODEB (obrázky, botníky, květiny, police, …)

 • Bylo odsouhlaseno zateplení sklepních prostor, dle již dříve zmíněných možností a finančních nabídek – kompletní zateplení včetně sklepních kójí a železných nosníků domu.
 • Tř. Míru 9 – proběhne výměna bytových vodoměrů (dle normy každých 5 let, minulá výměna rok 2012 spolu s kompletní výměnou vodovodních a odpadních stupaček)
 • Byl podán požadavek na úpravu příjezdové cesty a parkovacích míst ve vnitrobloku – navézt materiál který zarovná nerovnosti a zamezí tvorbě bláta

REVIZE PRO ROK 2017

 • Pravidelná kontrola spalinových cest (Komíny) – tř. Míru 5 a 7: únor, tř. Míru 9: březen 2017
 • Pravidelná revize plynového zařízení – březen 2017, přesný termín bude včas vyvěšen na nástěnce – NUTNÉ UMOŽNIT PŘÍSTUP DO BYTŮ
 • Revize elektrického zařízení – listopad 2017
 • Pravidelná preventivní požární prohlídka

 

Byl podán návrh na zvýšení částky do fondu oprav – z původních 1 200,- na 1 500,- Kč. Vchod Tř. Míru 7 navýšení neodsouhlasilo již na shromáždění. Za vchod Tř. Míru 5 ověří tuto možnost zástupce vchodu – paní Věra Obšilová. Vchod Tř. Míru 9 tuto částku odsouhlasil před odkupem vnitrobloku.