Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění 28.8. 2014

19. 9. 2014

Z Á P I S

z e    s h r o m á ž d ě n í    s p o l e č e n s t v í    v l a s t n í k ů

t ř.   M í r u 5, 7 a 9,   O l o m o u c   -   N o v á    U l i c e

k o n a n é    d n e    2 8. 8. 2 0 1 4

 

 

Přítomni:   tř. Míru 5 - 5 vlastníků

                   tř. Míru 7 - 4 vlastníci

                   tř. Miru 9 - 4 vlastníci

 

 

Všeobecné informace:

  • Kontrola spalin - nevydané revizní zprávy jsou proti podpisu u Mgr. Hanulíkové.
  • Kontrola hromosvodů - musí se odstranit ze střechy všechny soukromé antény. Zůstane jen společná anténa. Případné funkční antény je nutné označit a musí přemístit.
  • Informace o stavu financí - k nahlédnutí na nástenkách vchodů nebo u kteréhokoliv člena výboru.
  • Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 78/2013. Tato povinnost je dána zákonem.
  • Nová elektroinstalace ve sklepě a na chodbách všech vchodů - předběžná maximální cena cca. 120 000,- Kč. Z předložených nabídek byla vybrána firma Elektroinstalace Weber David.