Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění 3. 9. 2015

7. 9. 2015

Z Á P I S   Z E   S H R O M Á Ž D Ě N Í

k o n a n é    3 . 9 . 2 0 1 5

 

S P O L E Č E N S T V Í    V L A S T N Í K Ů    T Ř .  M Í R U 5 , 7 , 9   O L O M O U C

 

Přítomni: Tř. Míru 5 – 5 vlastníků, Tř. Míru 7 – 5 vlastníků, Tř. Míru 9 – 3 vlastníci

 

Program:

 1. Odkup vnitrobloku a jeho využívání jednotlivými společenstvími

 • dne 3. 8. 2015 došlo k provedení vkladu vnitrobloku do katastru nemovitostí. Jedná se o parcely 429/32 o výměře 2634 m2 (ostatní plocha), 429/82 o výměře 246 m2 (ostatní plocha) a 1121 o výměře 1231 m2 (ostatní plocha)  –  celkem 4 111 m2. Na parcelách 1121, 429/32 a 429/82 jsou věcná břemena užívání.

 • Uvedené parcely spadají do podílového spoluvlastnictví 95 bytových jednotek a Společenství vlastníků:

 • Společenství vlastníků, Tř. Míru 772/5, 773/7 a 774/9, Olomouc

 • Společenství vlastníků jednotek, Tř. Míru 11, 13, Olomouc

 • Společenství vlastníků jednotek, Škrétova 841/1, Olomouc

 • Společenství vlastníků Škrétova ulice číslo 846/3 a 847/5, Olomouc

 • Společenství vlastníků jednotek, Žilinská 649/18, Olomouc

 • Společenství vlastníků domu Žilinská 1097/14 a 1098/16, Olomouc

 

 • Pravidla využívání vnitrobloku upravuje již schválený (18. 12. 2014) Venkovní řád.   Tento řád byl zástupci všech Společenství v průběhu prázdnin dokončen. Společenstvím vlastníků, Tř. Míru 772/5, 773/7 a 774/9, byl na Shromáždění 3. 9. 2015 v konečném znění odsouhlasen. Tento řád bude k dispozici na webových stránkách případně na požádání u Mgr. Hanulíkové. Nejdůležitější věci bodově, více v odsouhlaseném Venkovním řádu:

 • Veškeré zásady platí pro spoluvlastníky i nájemníky,

 • Parkování je povoleno pouze pro osobní auta a motocykly. Není dovoleno parkování jiných typů vozidel, včetně tzv. transitů.

 • Z důvodu omezeného množství parkovacích míst je možné parkovat pouze jedno auto na bytovou jednotku.

 • Parkovat ohleduplně, aby se vešlo tolik aut, kolik je parkovacích míst k dispozici.

 • Zvyklost parkovat výfukem od domu.

 • Udržovat nízkou rychlost jízdy, která odpovídá stavu komunikace a bezpečnému pohybu dětí i starších osob.

 • Zákaz venčení psů bez vodítka na plochách vnitrobloku.

 1. Stav financí po odkupu vnitrobloku - k nahlédnutí u Mgr. Hanulíkové. Dále bylo odsouhlaseno, že částka na fond oprav nadále zůstává i po odkupu vnitrobloku.

 

 1. Oznámení – dvojí pokus o vloupání do sklepních prostor.

 • Vstupní dveře od sklepních kójí vedle prádelny – vyměněná vložka, zámek zůstal stejný, tzn. klíč zůstává

 • Sklep v domě Tř. Míru 9