Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění 7. 5. 2015

26. 5. 2015

Z Á P I S   Z E   S H R O M Á Ž D Ě N Í

k o n a n é    7 . 5 . 2 0 1 5

 

S P O L E Č E N S T V Í    V L A S T N Í K Ů    T Ř .  M Í R U 5 , 7 , 9   O L O M O U C

Přítomni: Tř. Míru 5 – 5 vlastníků, Tř. Míru 7 – 5 vlastníků, Tř. Míru 9 – 3 vlastníci

 

Program:

  1. Vyúčtování služeb za rok 2014, reklamace – nikdo nepodal stížnost na vyúčtování služeb za rok 2014
  2. Kolárna domu Tř. Míru 5 – kompletní oprava dveří včetně zárubně byla ukončena. Byl odsouhlasen typ bezpečnostního zámku a následně podmínky užívání:
  • Kolárna je k užívání pouze pro domy Tř. Míru 5 a 7.
  • Nové klíče dostane k dispozici pouze vlastník bytu a pouze on může kolárnu využívat.
  • Nájemníkům bude zpřístupněna kočárkárna v domě Tř. Míru 5, která pro ně bude sloužit také jako kolárna.
  • Klíče bude možné nechat udělat na základě bezpečnostní karty – objednávat a složit zálohu choďte k Mgr. Hanulíkové.
  1. Oprava hromosvodů – v období červenec - srpen 2015 proběhne oprava hromosvodů a odstranění všech závad dle revizní zprávy 7/2014.
  2. Nové pojištění domu – z pěti nabídek pojištění (Česká pojišťovna, Kooperativa, Generali, Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna), byla vybrána nově upravená pojistka od České pojišťovny. Více informací u Mgr. Hanulíkové.
  3. Stav financí k dubnu 2015 na nástěnkách jednotlivých vchodů nebo u členů výboru.